< Terug naar de kaart

Territorium Noord

Zicht over de Noordwijk
Zicht over de Noordwijk
© Filip Dujardin

Vandaag is het Territorium Noord in volle ontwikkeling. Verschillende overheidsinitiatieven (SVC 1 & 2, RPA Maximiliaan, tram Belgica-Rogier), evenals een groot aantal privéprojecten (Zin, Moebius, Quatuor, CCN) en academische werken getuigen van de hernieuwde belangstelling voor dit stuk van de stad, doorkruist door de Kleine Ring, het Kanaal en de spoorwegen.

Naar een gedeelde visie

Om een duidelijk beeld te geven van de te volgen weg voor de vernieuwing van de wijk, is een overzicht van de vele werken en studies nodig. Perspective heeft de tijd genomen om kennis te nemen van de ambities en denkpistes van de talrijke actoren die zich over dit gemengde gebied hebben gebogen en deze bij te stellen. Hieronder zetten we de verschillende ondernomen stappen op een rijtje:

Perspective heeft bijgedragen aan de intensieve uitwisseling van ideeën en onderzoeken door deel te nemen aan talrijke academische jury's en overheids- en privé-initiatieven, maar ook meer rechtstreeks door de organisatie met LabNorth en BMA van het seminarie ‘North District, next step ?’, georganiseerd in juni 2018 met buitenlandse experten rond de kwesties van de productieve activiteiten, tijdelijk bezetting en de reconversie van zakenwijken.

Het tussentijdse verslag met een uitgebreide diagnose over het territorium Noord en de eerste pistes voor de bepaling van een gedeelde visie werd tijdens een infosessie in juli 2019 gevoed door actoren die tijdens de talrijke uitwisselingen in 2018 en 2019 zijn bijeengekomen. Deze sessie was voor de belangrijkste gewestelijke overheidsactoren en de drie betrokken gemeenten (Stad Brussel, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node) ook de gelegenheid om hun denkpistes en projecten in dit gebied kenbaar te maken.

Tot slot werden er in de loop van oktober 2019 drie workshops georganiseerd om de wensen en de voorstellen van alle actoren samen te brengen op basis van een op de 'foundational economy' geïnspireerde leessleutel.

Raadpleeg hier een tussentijdse versie van de gedeelde visie (niet gefinaliseerd).

Eind 2020 heeft perspective.brussels een publieke bevraging uitgevoerd onder de inwoners en gebruikers van Territorium Noord, waarbij 941 respondenten hun licht lieten schijnen over de grote uitdagingen van dit stadsdeel. "Huisvesting en stadsvernieuwing", "parken en openbare ruimten" en "duurzame ontwikkeling en klimaatverandering" behoren tot de belangrijkste onderwerpen waarover het grootste aantal respondenten het eens is, maar waarover de meeste ontevredenheid heerst. "Mobiliteit" daarentegen geniet de grootste tevredenheid. Aan de hand van de antwoorden kan een gedetailleerde diagnose voor het Noordelijk Territorium worden opgesteld, die zowel de gewestelijke visie zal presenteren als de problemen die door de burgers werden aangegeven. In 2021 zal een tweede participatiefase plaatsvinden om een gedeelde visie voor dit gebied uit te werken.

Raadpleeg het syntheseverslag van de publieke bevraging.

Volgende stappen

Perspective gaat verder met het samenvatten en uitdiepen van de verschillende thema's die tijdens de vorige etappes aan bod zijn gekomen. Het vervolg wordt in drie fasen overwogen:

  • De laatste hand leggen aan de diagnostiek van de stedelijke uitdagingen door het integreren van de tijdens de publieke bevraging van eind 2020 gesignaleerde aandachtspunten.
  • Het voortzetten van de ontwikkeling van een gedeelde visie met de verschillende belanghebbenden en deze tijdens de zomer 2021 voorleggen in een publieke bevraging.
  • Tijdens herfst 2021 een rapport met aanbevelingen "Territorium Noord" voorleggen aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.